banner_psixofeli

Οι προσπάθειες να αποκτήσουμε τα αναγκαία για τη ζωή μας δεν είναι βλαβερές στην ποιότητά τους, αλλά στην υπέρμετρη ποσότητά τους.

Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός

Έρανος Αγάπης 2016


11/12/2016

Έρανος Αγάπης 2016

Έρανος Αγάπης 2016Από τις 11 Δεκεμβρίου 2016 ως και τις 6 Ιανουαρίου 2017, θα διεξαχθεί ο Έρανος της Αγάπης. Όσοι ευλαβείς ενορίτες επιθυμούν σε μια εποχή ιδιαίτερης οικονομικής στενότητας, να ενισχύσουν, όχι πλέον από το περίσσευμα αλλά από το υστέρημά τους, μπορούν να απευθύνονται στα συνεργεία του Εράνου Αγάπης που θα βρίσκονται στον Ναό κατά τη διάρκεια των Ακολουθιών.

***

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 2016

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἑτοιμαζόμαστε νά ἑορτάσουμε καί φέτος τό μεγάλο γεγονός τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ. Ἑτοιμαζόμαστε νά ζήσουμε καί νά μεταδώσουμε τό μήνυμα ὅτι «ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους ὁ Σωτήρ ἡμῶν». Νά βιώσουμε τό μοναδικό αὐτό γεγονός πού ἀνατρέπει τή ροή τῶν γεγονότων καί εἰσάγει τό Χριστό στήν ἀνθρώπινη ἰστορία.

Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες ἡ Ἐκκλησία διεξάγει τόν «Ἔρανο τῆς Ἀγάπης». Σκοπός της νά εὐαισθητοποιήσει ὅλους μας. Νά μᾶς ὑπενθυμίσει τούς ἐμπερίστατους ἀδελφούς μας, τούς πονεμένους, τούς πτωχούς, τούς ἀσθενεῖς, ὅλους ἐκείνους τούς ἐλαχίστους ἀδελφούς τοῦ Χριστοῦ στούς ὁποίους ὀφείλουμε νά στραφοῦμε μέ ἐνδιαφέρον καί ἀγάπη.

Γιά μιά ακόμη χρονιά, ἡ περίοδος αὐτή μᾶς βρίσκει μέσα σ’ ἕνα κλίμα ἰδιαίτερης ἀνησυχίας καί ἀβεβαιότητας. Ἡ οἰκονομική κρίση ἔχει ἀγγίξει περισσότερο ἤ λιγότερο ὅλους. Ἔχει περιορίσει τίς δυνατότητες τῶν ἀνθρώπων, ἐνῶ σέ μερικούς ἔχει δημιουργήσει πρόβλημα ἐπιβίωσης. Καθημερινά διαπιστώνουμε ὅλοι τίς κοινωνικές συνέπειες αὐτῆς τῆς κρίσης. Μέσα σ’ αὐτή τήν ἐπιβαρυμένη κατάσταση, τίθεται τό ἐρώτημα ἄν μποροῦμε νά ἀπευθυνθοῦμε πάλι στούς ἀνθρώπους, ζητώντας κι ἐμεῖς τόν ὀβολό τους.

Τό ἐρώτημα αὐτό, ὅσο δύσκολο κι ἄν φαντάζει, δέ μπορεῖ παρά νά ἔχει γιά ἑμᾶς μία ἀπάντηση: εἶναι ἀκριβῶς αὐτή τή στιγμή πού ἡ Ἐκκλησία θά ἀπευθύνει τό μήνυμά της. Ἀκριβῶς τήν ὥρα πού ἡ κρίση ἀγγίζει ὅλους μας, δέν εἶναι δυνατό ὁ καθένας νά κλειστεῖ στόν ἑαυτό του γιά νά ἀντιμετωπίσει ἐγωιστικά τήν κατάσταση. Αὐτή τήν ὥρα εἶναι πού πρέπει νά καλλιεργήσουμε ὅλοι αἰσθήματα συναντίληψης καί ἀλληλεγγύης. Νά ἀναλογισθεῖ ὁ καθένας αὐτούς πού ἔχουν μεγαλύτερη ἀνάγκη, αὐτούς πού ἡ κρίση πλήττει περισσότερο. Νά διατηρήσουμε καί νά ἀναπτύξουμε τήν ἀνθρωπιά μας. Δέν εἶναι ἄλλωστε τυχαῖο ὅτι σέ δύσκολες περιόδους, δυσκολότερες ἀπ’ αὐτή πού ζοῦμε σήμερα, ἡ Ἐκκλησία ἀνέπτυξε τό φιλανθρωπικό της ἔργο καί οἱ πιστοί προσέφεραν στά ἔργα τῆς ἀγάπης.

Σήμερα ἡ Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, ὅπως γνωρίζετε, ἐπιτελεῖ ἕνα πολύπλευρο φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔργο:

– σέ κάθε ἐνορία, μέ τό Ἐνοριακό Φιλόπτωχο Ταμεῖο καί στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή μέ τό Γενικό Φιλόπτωχο Ταμεῖο, λαμβάνεται μέριμνα γιά ἐμπερίστατους συνανθρώπους μας εἴτε μέ τή μορφή ἑνός οἰκονομικοῦ βοηθήματος, εἴτε μέ ἄλλους τρόπους ὑλικῆς καί ἡθικῆς βοήθειας.

– τά ἱδρύματα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως ἡ Στέγη Κατακοίτων Γερόντων, οἱ Ἐνοριακές Στέγες Γερόντων, οἱ στέγες φιλοξενίας ἀστέγων και ἐμπερίστατων ἀδελφῶν μας, τα ἱδρύματα γιά παιδιά μέ νοητική ὑστέρηση, τό Ὀρφανοτροφεῖο Βουλιαγμένης, οἱ Βρεφονηπιακοί Σταθμοί πού λειτουργοῦν, τά Κοινωνικά Φαρμακεῖα, τά Κοινωνικά Ἰατρεῖα, το κατάστημα διανομῆς ρουχισμοῦ «ΙΜΑΤΙΟΝ», οἱ στέγες φιλοξενίας συγγενῶν ἀσθενῶν, το πρόγραμμα συμπαράστασης ἀσθενῶν, προσφέρουν πολύτιμες ὑπηρεσίες σέ σημαντικό ἀριθμό ἀδελφῶν μας.

– ἡ διανομή μερίδων φαγητοῦ ἀπό τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή καί τά Κέντρα Ἐνοριακῆς Ἀγάπης, σέ καθημερινή βάση, ἔρχεται νά ἀπαντήσει στή στοιχειώδη ἀνθρώπινη ἀνάγκη γιά ἕνα πιάτο φαγητό, τό ἐλάχιστο ἀπαιτούμενο γιά μιά πολιτισμένη κοινωνία.

Ὅλα αὐτά καί τόσα ἄλλα στηρίζονται στίς ὑποδομές τῆς Ἐκκλησίας μας. Στηρίζονται ὅμως κυρίως στήν προσφορά ἀγάπης τῶν πιστῶν. Στή μεγαλύτερη ἤ μικρότερη προσφορά πολλῶν συνανθρώπων μας, τῶν ὁποίων ἡ ἀγάπη δέν ἐψύγη.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Αὐτές τίς ἡμέρες οἱ ἐθελοντές συνεργάτες τῶν ἐνοριῶν θά χτυπήσουν τίς πόρτες τῶν σπιτιῶν μας. Καθώς πορευόμαστε νά ἑορτάσουμε τή Θεία Ἐνανθρώπηση, ἄς στρέψουμε τη σκέψη μας σέ ὅλους αὐτούς πού ἔχουν μέ τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο τρόπο ἀνάγκη ἀπό τή δική μας βοήθεια. Κι ἄς ἀνταποκριθοῦμε στό μέτρο τῶν δυνατοτήτων μας. Γιά νά πλημμυρίσει ἡ κοινωνία μας ἀπό ἀνθρωπιά καί ἀγάπη. Γιά νά γεμίσει καί ἡ δική μας ζωή ἀπό τήν πληρότητα πού προσφέρει ἡ ἀληθινή βίωση τῶν Χριστουγέννων. Τό εὔχομαι σε ὅλους μέ τήν καρδιά μου.

Καλά καί εὐλογημένα Χριστούγεννα.

Μέ πατρικές εὐχές
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Ο ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ